โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2558

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายบรรลุชัย มะโนรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ จำกัด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลขามใหญ่(ฝ่ายปกครอง) และศูนย์อบรมขับขี่ปลอดภัย บริษัทเกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด

อ่าน 539 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017