เปิดการอบรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายวิชัย อำพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่เป็นประธานเปิด การอบรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประจำปี 2558 โดยมีตัวแทนหมู่บ้าน อสม. ในเขตพื้นที่ตำบลขามใหญ่ ตำบลขี้เหล็ก ตำบลหัวเรือ เข้าร่วมรับการอบรม

อ่าน 462 เวลา
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017